Gil, Josep

[nggallery id=24]

Ctra. Rocafort, 32 – Pta. 16
46110 Godella (Valencia)
M. 659 76 27 97
T. 96 391 53 34

josep@josepgil.com
www.josepgil.com

Entenem el disseny com un ofici. Un ofici en contínua evolució, igual com ho estan les tecnologies, formes i llenguatges per a la comunicació. Un ofici, que mira al futur, però en el qual és indispensable l’artesania, experiència i saber fer adquirits. Un ofici que ens apassiona, en tant que ens permet viure el present i aprendre dia a dia.
———
Entendemos el diseño como un oficio. Un oficio en contínua evolución, igual como lo están las tecnologías, formas y lenguajes para la comunicación. Un oficio que mira al futuro, pero en el que es indispensable la artesanía, experiencia y saber hacer adquiridos. Un oficio que nos apasiona, en tanto que nos permite vivir el presente y aprender día a día.

Currículo
En 1997, després de dos anys d’experiència en indústries gràfiques i una curta experiència com a freelance, passe a formar part de l’equip de “Pepe Gimeno – Proyecto Gráfico” on, durant nou anys, desenvolupe un ampli ventall de tipologies de projectes.
En 2006 cree un estudi amb Susi Martínez, amb qui treballe fins 2010, any en que reconvertim aquest projecte en col·laboracions concretes i comence a treballar com a estudi personal.
———
En 1997, después de dos años de experiencia en industrias gráficas y una corta experiencia como freelance, paso a formar parte del equipo de “Pepe Gimeno – Proyecto gráfico” en donde, durante nueve años, desarrollo un amplio abanico de tipologías de proyectos.
En 2006 creo un estudio con Susi Martínez, con quien trabajaré hasta 2010, año en que reconvertimos el proyecto en colaboraciones concretas y comienzo a trabajar en un estudio personal.

Área Trabajo
Gráfico
Multimedia
Internet

Categoría ADCV
Profesional